Sadzenie i przycinanie po posadzeniu

Produkcję ekologiczną jabłoni i gruszy można organizować na początek w go­ spodarstwach drobnych, prowadzących uprawy wielokierunkowe i w gospodar­ stwach agroturystycznych wykorzystując istniejący drzewostan jako element kra­jobrazowy, widokowy i dostarczający owoców. Towarowe gospodarstwa sadow­ nicze mogą organizować ekologiczną produkcję owoców po uprzednim zapewnie­ niu sobie rynków zbytu. Zakładając sad ekologiczny rezygnujemy z elementów widokowych na korzyść wyższych plonów i niższych nakładów na pielęgnację i zbiór owoców. Cel ten można osiągnąć sadząc drzewa szczepione na podkład­ kach karłowych i półkarłowych. W sadzie ekologicznym drzewa należy sadzić w większej rozstawie niż w sadzie intensywnym z chemiczną ochroną przed cho­ robami i szkodnikami. Luźna rozstawa w sadzie ekologicznym powinna zapew­ niać swobodny ruch powietrza i obfite nasłonecznienie. Czynniki te powodują szyb­ kie obsychanie drzew z porannej rosy i deszczu, zapobiegając rozwojowi wielu chorób grzybowych. W sadzie ekologicznym korony drzew nie mogą zachodzić na siebie w rzędzie. Należy zachować następujące minimalne odległości między rzędami i w rzędach: jabłonie i grusze na podkładkach karłowych – 4 x 1,5; jabłonie na podkładkach półkarłowych – 4 x 2,5

Jeśli teren pod sad jest odpowiednio przygotowany, co opisano w poprzed­ nich rozdziałach, to sadzenie nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów w ce­ lu użyźniania gleby. Drzewka na podkładkach karłowych i półkarłowych moż­ na sadzić wiosną lub jesienią, zwracając uwagę, aby miejsce szczepienia znalazło się przynajmniej 10 cm nad powierzchnią gleby. Wszystkie drzewka na karłowych podkładkach, zaraz po posadzeniu, wymagają palików lub drutów z przytwierdzonymi do nich tyczkami. Po posadzeniu wykonuje się wiosną cię­ cie by nadać koronom odpowiedni kształt.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: